Hlavní menu
Přihlá?ení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Informace
Zalo?eno: 22.9.2009
Copyright Lubo? Balcar, 2009
Historie a vývoj

Fiat 500 na cestách ČSSR

Článek z časopisu Auto Moto 25/1972.

Pre svoje minimálně rozměry (Dl?ka 2,97 m, ?írka 1,32 m), sa Fiat 500 F zamenite osvědčil najmä v hustej mestskej premávke. Pre svoje skromné nároky na prakovaciu plochu (4 m2), žahkú manévrovatežnos?, úspornos? a pomerne príjemné jazdné vlastnosti Fiat 500 F sa stal obžúbeným vozidlom aj u nás.

Dvojvalcový vzduchem chladený motor dosahuje pri objeme 499 cm3 a kompresnom pomere 7,1 maximálny výkon 18 k pri 4600 ot/min podža DIN. Maximálny krútiaci moment motora je 3,1 kpm pri 3000 ot/min podža DIN (obr. 3).

am1972_25-1m

Závislos? medzi otáčkami motora a rýchlos?ou jazdy pre jednotlivé prevodové stupne znázorňuje diagram na obr. 4. (Prevodové pomery v prevodovke: I - 3,70, II - 2,067, III - 1,30, IV - 0,875, Z - 5,14; prevod v rozvodovke 5,125, dynamický polomer pneumatik 125 SR 12 je 247,6 mm).

am1972_25-2m

Motor pomerne dobre ?tartuje, vežmi rýchlo sa zohreje na prevádzkovú teplotu a pracuje rovnomerne na vožnobe?né otáčky. Po náhlom pridaní plynu pri vožnobe?ných otáčkách motor nereaguje spontánne, rozbieha sa pomaly a ?iada si - ak sa ponáhžame - určité kmitanie plynovým pedálom. Podobne sa musíme vyhýba? vežkému pridávaniu plynu pri nízkych otáčkách. Motor ho ?a?ko zná?a a v extrémnom prípade nám mo?e odprie? poslu?nos?. Pri vhodnom kmitani s plynovym pedálom sa v?ak motor ochotne rozbieha aj z ni??ich otáčok bez trhania, Takto mo?eme vozidlo zrýchžova?, napríklad na III. prevodový stupeň takmer z rýchlosti okoloidúceho chodca.

Za svoje dobré ?ahové vlastnosti pri malých rýchlostiach motor vďači plochému priebehu krivky krútiaceho momentu pri ni??ích otáčkach. Z diagramu na obr. 3 vidíme, ?e v rozsahu od 2000 do 4000 ot/min krútiaci moment neklesne pod 3 kpm. Túto priaznivú oblas? dobrých dynamických vlastností vozidla mo?eme na jednotlivých prevodových stupňoch vyu?ívat pri rýchlostiach I - od 9,8 do 19,7, II - od 17,6 do 35,2, III - od 28,0 do 56,0, IV - od 41,6 do 83,2 km/h.

Z hžadiska pru?nosti motora be?ná jazda by si ani nevy?adovala časté preraďovanie. Problém je iba v tom, aby sme nezdr?ovali plynulos? premávky, keď?e samotné zrýchlenie vozidla na IV. prevodovom stupni trvá dos? dlho - napriklad z rýchlosti 70 na rýchlos? 80 km/h a? 10 s. Ak chceme dr?a? krok v rýchlej?ej premávke, musíme usilovnej?ie preraďova?, preto?e 18 k je i pri nízkej váhe vozidla - 520 kp predsa len málo. V hustej premávkem väč?ích miest máme zase výhodu v dobrom zábere motora i pri rýchlej?om pustení spojky na I. prevodový stupeň a v pohodlnom prisposobeni sa rýchlosti "posunovania" kolony pred kri?ovatkou. Pri značnom odprevodovani I. prevodového stupňa do pomala stači regulova? rýchlos? vozidla len plynom; nie je treba často necha? preklzava? spojku ako u rýchlej?ich vozidiel.

Pri predbiehani sa sna?íme čo najlep?e vyu?i? zrýchlenie vozidla tým, ?e rozbiehame motor po maximálne otáčky 5000 ot/min. Na jednotlvých prevodových stupňoch tomu odpovedajú rychlosti I - 24,6, II - 44,0, III - 70,0 km/h. Musíme ráta? s tým, ?e zrýchlenie z 0 na rýchlos? 40 km/h trvá 7,5 s, na 60 km/h 15,1 s a na 80 km/h 31,5 s, čo je pomerne dlho, tak?e predbiehanie si treba dopredu rozmyslie?.

Vozidlo dosiahne maximálnu rýchlos? 100 km/h pri 4808 ot/min. Mechanický hluk motora pri tejto rýchlosti v?ak je u? značne vežký. Pri zatvorených oknách a otevrenej streche sa dá jazdi? bez vežkej hlučnosti do rýchlosti 80 km/h. Pri vy??ej rýchlosti treba vzrastajúce akustické kmity kompenzova? stiahnutím bočného skla.

Vďaka nízkemu kompresnému pomeru 7,1 motor ani za extrémnych podmienok nie je náchylný k detonáciam; vo vač?ine prípadov sa uspokojí s benzínom Normál. Spotreba paliva sa pohybuje od 5,3 do 6,3 l/100 km a je len málo závislá od techniky jazdy. Aj menej skúedným vodičom sa darí jazdi? s priemernou spotrebou paliva 6 l/100 km. Zaujímavé je, ?e minimálna spotreba paliva 5 l/100 km sa s tak malým motorem dosiahne pri pomerne značnej rýchlosti 65 km/h. Pri rýchlostiach 50 km/h a 77 km/h (na IV. prevodovom stupni) je spotreba paliva rovnaká - 5,4 l/100 km. Pri rýchlosti 90 km/h stúpne spotreba paliva na 6,4 km/100 km a pri maximálnej rýchlosti 100 km/h na 7,2 l/100 km, čo tie? nie je veža. Spotreba oleja je i pri ostrej jazde velmi nízka.

Jazdné vlastnosti a kvalita pru?enia sú u malého Fiata 500 príjemným prekvapením. Samostatné zavesenie a dobré vedenie kolies s malou zmenou stopy, ako i správne zladené teleskopické tlmiče s pru?ením poskytujú vozidlu dobrú smerovú stabilitu. Citlivos? vozidla na bočný vietor je pomerne malý a mo?e sa žahko korigova? riadením, prípadne sa dá aj pri nárazovom bočnom vetru značne znízi? obsadením vozidla spolujazdcom na prednom sedadle a za?a?ením bato?inového priestoru.

Motor umiestnený za zadnou nápravou dáva automobilu v zákrute mierne pretáčavé vlastnosti. Jeho chovanie v zákrute v?ak nie je záludné a i na hrubé chyby v technike jazdy automobil reaguje vežmi pria?elsky. V tesných priestoroch miest a na úzkych kžukatých cestách sposobuje vedenie vozidla rados?. To sú vlastnosti, ktoré vežmi pomo?u začínajúcim vodičom pri rozných komplikáciach na ceste. Treba ale upozornit na dos? ne??astne vysoké umiestnenie pedálov - spojky a brzdy, na ktoré treba na?lapova? příli? zhora. Pritom mo?e dojs? k spriečeniu nohy s pedálom, čo mo?e hlavně u neskú?eného vodiča viest ku kritickej situácii.


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
| Autor: Lubo? Balcar | Vydáno dne 03. 12. 2009 | 1930 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Auto Moto 25/1972
Ankety
Líbí se vám Fiat 500?

Lep?í neznám! (459 hl.)
 
Celkem fajn! (336 hl.)
 
Hmmm, nic, moc. (310 hl.)
 
Pojízdná hrůza! (336 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1441
Vyhledávání
On-line
Právě je připojených:
1 človek.
Přístupy
Celkem25260
Září2155
Dnes4
Online1
Novinky
31.12.2015: Moje F500F na srazech v roce 2015
Do galerie byly přidány fotky mé pětistovky na leto?ních veteránských srazech.

05.04.2015: Moje F500F na srazech v roce 2014
Do galerie byly přidány fotky mé pětistovky na leto?ních veteránských srazech.

08.01.2014: Moje F500F na srazech v roce 2013
Do galerie byly přidány fotky mé pětistovky na leto?ních veteránských srazech.

16.12.2012: Moje F500F na srazech v roce 2012
Do galerie byly přidány fotky mé pětistovky na leto?ních veteránských srazech.

14.09.2011: Moje F500F
Do galerie byly přidány první fotky mé pětistovky.
WebZdarma.cz

Stránky o automobilu Fiat 500, 1957 - 1975. Na této stránce použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. VyužívámephpRS.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server